Svenska byggkonsulter - allt om yrket byggkonsult samt komplett katalog

Allt om byggkonsulter

När du som privatperson eller företag behöver hjälp eller stöd vid en nybyggnation eller en ombyggnad kan det vara läge att anlita en byggkonsult. En byggkonsult är en speciell typ av konsult inom byggbranschen som hjälper privatpersoner eller företag som är på väg att starta en ombyggnad eller nybyggnation.

Olika typer av byggkonsulter

Eftersom de flesta byggkonsultbolag är förhållandevis små så finns det många olika byggkonsulter att välja mellan och dom har ofta olika specialiteter. Några exempel på uppdrag som en byggkonsult kan anlitas för inkluderar:

  • Byte av ventilationssystem
  • Dränering av en bostad eller fastighet
  • När du vill bygga ut bostaden
  • Skorstensrenovering
  • Fasadrenovering
  • Större till- eller ombyggnad av kök eller badrum
  • Renovering eller ombyggnation av trapphus i fastigheter


När man anlitar en byggprojektledare eller byggkonsult så underlättar man både för sig själv och för alla de olika hantverkare som ska arbeta med själv bygget. Med hjälp av en byggkonsult kan då hantverkarna få tydliga instruktioner och direktiv angående vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras samt i vilken ordning som de olika delarna av bygget ska utföras. I slutändan blir det också så att du som beställare sparar pengar eftersom den ordning som byggkonsulten skapar för hantverkarna sparar tid.

Byggkonsultens uppgift

Den hjälp och det stöd som man kan förvänta sig att få av en byggkonsult är att vara ett slags gränssnitt mellan dina önskemål som beställare och alla de hantverkare som behöver arbeta med bygget. För att det slutliga resultatet av bygget ska bli så bra som möjligt är det viktigt att byggkonsulten är med så tidigt som möjligt. På så vis kan han vara med och göra eventuella förändringar av bygget och dess planer i ett tidigt skede. Det kostar mer och mer att göra förändringar ju längre tid ett bygge har pågått.

Det är också vanligt att byggkonsulterna är med och hjälper till med att utforma upphandlingsunderlaget samt att granska de olika byggföretagens och hantverkarnas offerter. I de allra flesta fall har byggkonsulten lång erfarenhet av upphandlingar inom byggbranschen och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.

Fördel med byggkonsult

Genom att anlita en byggkonsult under offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren byggare som kommer att ifrågasätta eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar.

Anlita en byggkonsult

Om du känner för att anlita en byggkonsult så gör du helt rätt, det kommer du att spara både tid och pengar på samt så blir garanterat byggets slutresultat så bra som möjligt. För att hitta en byggkonsult i din närhet kan du leta vidare i vår katalog över alla byggkonsulter i Sverige.

Städer med byggprojekt i fokus

Nedan följer utvalda orter i vilka du kan hitta erfarna byggkonsulter där du kan få hjälp med byggprojekt, t.ex. byggledning, beräkningar och arkitektur.